Vereniging Oud Edam

Oud Edam bestaat sinds 1943 en staat voor een mooie, levendige en historische vestingstad. Wij houden de gemeente Edam-Volendam bij de les en geven input aan het monumentenbeleid en de ruimtelijke ordening.
In onze statuten staat: “Vereniging Oud Edam stelt zich ten doel het stedenschoon van Edam en omgeving te bewaren, te beschermen en waar mogelijk te vermeerderen”. Als hoeder van het rijks-beschermde stadsgezicht houden wij de vinger aan de pols waar het gaat om de kwaliteitsbewaking van de openbare ruimte en het handhaven en versterken van de stadsstructuur, het ritme van de stad. Ook het omringende landschap valt onder ons beschermingsgebied, omdat het nauw verweven is met de stedenbouwkundige structuur en geschiedenis van onze stad. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de Purmer, de Zeevang en de Stelling van Amsterdam. Momenteel houden wij ons met name bezig met het lot van de Purmer en de Volkstuinen aan de Zuidervesting (Doelenstraat). Ook de dreiging van onnodige moderne herbestrating en bomenkap langs de JC Brouwersgracht, Bagijnenland en Wijngaardsgracht en de plaatsing van grote, uniforme middenspanningsruimtes op markante plekken in het het beschermde stadsgezicht hebben onze hoogste prioriteit.
Bekijk de actuele dossiers en geniet van alles wat wij in bijna 80 jaar hebben gepubliceerd en verzameld. Dit alles dankzij de steun van onze bijna 800 leden.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail! info@oud-edam.nl