Actueel: kansen

Artikel: Oud Edam ziet nieuwe kansen

Oud Edam ziet kansen voor nieuw Gemeentebestuur


13 mei 2016 – Nu er een nieuwe gemeenteraad is en een nieuw college van B & W, ziet de Vereniging Oud Edam nieuwe kansen voor een aantal initiatieven waar de vereniging zich graag sterk voor maakt.

Waar liggen die nieuwe kansen dan? Voorzitter Wim van den Essenburg legt het uit.

Speeltoren
“De verkoop van de Speeltoren blijft de gemoederen in Edam bezighouden. Er was een serieuze koper, maar die heeft afgehaakt. De splitsing van de toren bleek juridisch en praktisch te ingewikkeld: de gemeente blijft eigenaar van de toren en de aanbouw zou worden verkocht. Hoe splits je dat dan?
Oud Edam wil de Speeltoren opnieuw op de agenda zetten in een gesprek met de gemeente. Het gaat ons niet alleen om de toren, maar ook om de tuin. Die is door Vereniging Oud Edam aangelegd, mede dankzij de leden en subsidieverstrekkers. In de huidige verkoopplannen geniet de tuin geen bescherming en dreigt zelfs afgesloten te worden voor het publiek. We zijn wat dat betreft erg teleurgesteld.
Voor het gemeentebestuur ligt hier een punt van herbezinning. Oud Edam biedt nog steeds aan de Speeltoren een maatschappelijke functie te geven en ervoor te zorgen dat de tuin voor publiek en buurtbewoners openblijft”.

Korsnästerrein
“Het Korsnästerrein biedt bij uitstek kansen voor de oude binnenstad. Nu de huizenprijzen weer aantrekken en er in Edam zelfs weer woningen boven de vraagprijs worden verkocht, moet het voor de projectontwikkelaar mogelijk zijn de plannen voor het Korsnästerrein op een niveau te brengen dat binnen een beschermd stadsgezicht past. Oud Edam heeft daar een duidelijke visie op en doelt hierbij met nadruk op de aanleg van een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en bezoekers. Daarmee ontlast je de oude binnenstad.
Op initiatief van Oud Edam is er door de Gemeente een onderzoek ingesteld naar een alternatieve ontsluiting voor het verkeer en definitief autovrij maken van dat deel van de vesting. Het rapport ligt er, maar is helaas nog niet openbaar gemaakt.
En als we dan toch bezig zijn: het parkeerterrein aan de Baanstraat is niet echt het visitekaartje van de oude binnenstad. Oud Edam vindt het logisch dat gelijktijdig met het Korsnästerrein de Gemeente als eigenaar van het parkeerterrein zelf initiatieven ontplooit voor een herinrichting die aansluit bij binnenstedelijke karakter van Edam. We denken aan een gezellig pleintje.”

Bouwkundig historisch onderzoek
“We verbazen ons regelmatig over het vergunningenbeleid van de gemeente dat soms regelrecht indruist tegen de aanbevelingen van Oud Edam en/of de welstands- en monumentencommissie. Bijvoorbeeld de monumentale gebouwen van de Uitwaterende Sluizen aan de Schepenmakersdijk, het Speeltheater en recent nog bij de woning naast de molen. Soms wordt het werk zelfs vergunningvrij uitgevoerd – waar we dan helemaal niets van begrijpen.
Dit standpunt geeft bij de koper of eigenaar vaak de indruk dat Oud Edam per definitie tegen is en dat het de schuld van Oud Edam is dat de mooie plannen niet doorgaan. Dit beeld is voor Oud Edam bijzonder onprettig en ook niet juist. Oud Edam is niet tegen de koper of eigenaar, maar wijst de gemeente op een juiste handhaving van het eigen beleid en een mogelijk tekortschietende expertise waar het gaat om behoud van monumentale waarden.

Dit alles kan eenvoudig worden voorkomen door in het bestemmingsplan verplicht te stellen dat in en rond het oude centrum van Edam bij een omgevingsvergunningsaanvraag eerst een bouwkundig historisch onderzoek wordt gedaan. Dit geeft direct duidelijkheid voor de koper of eigenaar en voorkomt dat Oud Edam de Gemeente achteraf op allerlei tekortkomingen moet wijzen. Het valt zelfs te verdedigen dat de Gemeente de kosten voor een dergelijk onderzoek (deels) zelf draagt omdat hiermee ook een schat aan historische informatie wordt aangeboord. Oud Edam is er voorstander van om die informatie toegankelijk te maken voor een breed publiek.”

Parkeren op het Singelterrein
“Het wordt drukker en drukker in Edam en we zijn blij dat veel mensen van de oude binnenstad genieten. Maar het geeft wel veel verkeersdrukte en ronduit gevaarlijke situaties bijvoorbeeld op het Spui. Het parkeerterrein bij de Grote Kerk is overvol met bussen. Dat vraagt om een oplossing. Parkeren op het terrein aan de Singelweg behoort tot de mogelijkheden. Het moet mogelijk zijn hier met behoud van de zichtlijn op de oude vesting een parkeerterrein in te passen. In de oorspronkelijke plannen was het uitgangspunt een Park+Ride (P+R) voor forensen uit omliggende plaatsen. Dit bleek niet haalbaar, maar hoeft nu niet langer het uitgangspunt te zijn. Edam heeft nu een urgente behoefte aan een plek waar touringcars, campers (overdag) en toeristen hun auto kwijt kunnen.”