Ambachtsschool (LTS-VBO 1932-1995)

Ambachtsschool

Van Ambachtsschool tot VMBO

Het VMBO in Edam (De Triade behorend tot het Atlas college) is ontstaan door samenvoeging van de Technische school Zuiderzee en de Coornhert Mavo. Om u inzicht te geven in de ontstaansgeschiedenis van deze beide opleidingsinstituten volgt hierbij een uitgebreid historisch overzicht.
Een kapitaal moderne school
Begin 1930 haalde Edam de landelijke pers toen het dagblad De Telegraaf een groot artikel publiceerde waarin de krant het opnam voor het ‘arme’ Zuiderzeestadje. Onder de kop Hoe lang nog? vertelde de krant haar lezerspubliek dat al in 1910 hier het plan leefde een ambachtsschool op te richten gezien het schrijnende gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. Er gebeurde evenwel niets, omdat de Overheid zich doof hield. Nadat het besluit was genomen de Zuiderzee af te sluiten kwam het College van B&W opnieuw in actie. Zij steunden de oprichting van de Vereniging Nijverheidsonderwijs voor Edam en Omstreken en stuurden weer eens een brief naar Den Haag met het verzoek gelden ter beschikking te stellen voor een ambachtsschool voor al die jongelieden, zowel te Edam als Volendam, Monnickendam en Marken, die binnenkort gedwongen zouden worden aan de wal werk te zoeken. Opnieuw ontving de stad geen reactie, met als triest gevolg, aldus de krant, dat al die jongelieden die de lagere school verlieten, onvoorbereid de maatschappij betraden en dus gedwongen waren zich te verhuren als losse werkkrachten aan de Touwfabriek of te kiezen voor een ongewis bestaan op zee. In hoeverre dit artikel Den Haag heeft wakker geschud, is onduidelijk, maar na het verschijnen ervan kwam de Overheid prompt over de brug. Al op 9 april 1932 kon aan de Zesstedensingel een kapitaal moderne ambacht- of nijverheidsschool feestelijk worden geopend.

Met gepaste trots presenteerde enkele maanden later het bestuur van de Vereniging Nijverheidsschool, bestaande uit de heren Th. Kolfschoten (voorzitter), A.Mühren (secretaris), B. Eelting (penningmeester), B. Demmer, W. Drost, P. Sombroek en J. Veerman, een verkorte vorm van hun eerste jaarverslag over 1932. Bij de aanvang van het eerste cursusjaar hadden zich 98 leerlingen gemeld, van wie er 92 konden worden geplaatst: te weten 30 timmerlieden, 50 metaalbewerkers en 12 schilders. Van deze leerlingen woonden er 78 in Edam en Volendam, 3 in Middelie, 6 in Marken, 4 in Monnickendam en 1 in Purmerend.

De school had in korte tijd een uitstekende reputatie opgebouwd, zodat verschillende verenigingen stonden te trappelen een bijdrage te leveren aan het prille beroepsonderwijs te Edam. Zo had het bestuur al gesprekken gevoerd met de bakkerspatroonsvereniging Ons Belang, die graag een cursus garneer- en vlechtwerk wilde geven, de bond van smedenpatroons Noord-Holland, Afdeling Purmerend voor een cursus autotechniek en met de Afdeling Edam, Zeevangsdorpen en de Purmer van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw voor een spoedcursus eerste hulp bij autopech.