Bestuurslid Alex Ridder

Bestuurslid Alex Ridder


Alex Ridder is 36 jaar oud en is eind 2015 met zijn vriendin Michelle aan de Voorhaven komen wonen. De keuze voor Edam was een bewuste: “niet enkel door de aanmoediging van vrienden die hier al woonden, maar des te meer vanwege de authenticiteit van de stad, de fijne sfeer die er hangt en de bedrijvigheid die er is. We hebben geen spijt van onze verhuizing vanuit Amsterdam, het bevalt ons hier goed”.

In het dagelijks leven werkt Alex bij een financiële instelling, als coördinator bij grote IT-incidenten en de (crisis)situaties die daaruit kunnen voortvloeien. Alex is niet alleen vrijwilliger bij Oud Edam, maar ook op de Bataviawerf in Lelystad. Daar geeft hij rondleidingen en vertelt de bezoekers over scheepsbouw én hoe het leven er in de Gouden Eeuw uitzag, in allerlei aspecten, op en naast het water. “Het is leuk om mijn gasten te laten zien hoe verschillend die tijd was ten opzichte van de onze, maar nog interessanter om te laten zien dat er gemeenschappelijke verbanden te trekken zijn”.

Waarom Alex voor Oud Edam kiest: “Het enthousiasme dat ik heb voor historie en voornamelijk het maatschappelijke leven in vroeger tijden, is alleen maar aangewakkerd en groter geworden sinds onze komst naar Edam. Kunnen wonen in een stad zoals Edam met haar rijke geschiedenis waar letterlijk doorheen te wandelen is, zie ik als een privilege. Ik ben me ook bewust dat het niet vanzelfsprekend is, en dat het behouden van de unieke authenticiteit van de stad een actieve rol vergt.”