Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022:
een open toekomst voor de Purmer

Een open toekomst voor de Purmer!

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Op 16 maart worden de stemmen geteld. De komende vier jaar staat er veel op het spel. De nieuwe gemeenteraad gaat definitief beslissen over het lot van de Purmer. Het wordt erop of eronder. Wordt de Purmer volgebouwd of blijft hij open en groen?

Vereniging Oud Edam maakt zich ernstige zorgen over de Purmer. De Purmer hoort bij het belangengebied van de Vereniging, omdat de Purmer met zijn 400-jarig bestaan een enorme cultuurhistorische waarde heeft en nauw verbonden is met de geschiedenis van onze stad. In ons blad, op onze website, maar ook in de Stadskrant heeft u onze visie kunnen lezen.
Wij hebben inmiddels een werkgroep die de ontwikkelingen in de gaten houdt en zodra het nodig is actie onderneemt.

Er wordt nu onderzocht wat de mogelijkheden zijn om een gebied van 30 hectare te ontwikkelen tot bedrijventerrein, dicht tegen de Baanstee Noord aan. Het idee leeft om het hele plangebied te gaan verwerven. 170 hectare. Zo’n groot stuk grond – dat verwerft een gemeente heus niet om het boerenland te laten. En hoe wil de gemeente het dan verwerven? Dat kan alleen als er boeren zijn die willen stoppen en hun grond gaan verkopen.

We zetten even wat cijfers op een rijtje:
De oude kom van Edam beslaat 36 ha. De totale bebouwde kom is 111 ha. Daar tegenover zou dan 170 hectare bedrijventerrein komen. Blokkendozen en in het ergste geval een stadion.

Dat gaat er uit de losse pols getekend zo uitzien:

Het bedrijventerrein (in rood) wordt aanzienlijk groter dan alle bebouwing van Edam bij elkaar. Als je de Oosthuizerweg erbij optelt, kom je op 200 hectare! Tweemaal zoveel!
Ter vergelijking: Volendam zit op 360 hectare woningbouw en 41 hectare industrie. Dat is een aanzienlijk verschil!

Onlangs hebben wij een verhelderende bijeenkomst gehad met omwonenden. Niemand zit op een bedrijventerrein te wachten! Bij de online participatie-avonden in het voorjaar van 2021 gaven de deelnemers (omwonenden en andere belanghebbenden) al aan geen bedrijventerrein in de Purmer te willen. Maar bij de gemeente hebben ze daar geen boodschap aan. Kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd aan blokkendozen. In het ergste geval komt er een stadion. Allemaal pal voor onze deur. Edam wordt ingekapseld door een mega industriegebied. Zeker als je de Baanstee erbij optelt!

De gemeente wil landbouwgrond opofferen, terwijl in april 2020 nog heel ambitieus werd gesteld “in 2040 zijn we de belangrijkste en groenste voedselproducent van de regio”. Maar enkele maanden later ging het roer om en werden de pijlen gericht op een bedrijventerrein. Wat wil de gemeente nu echt?

De gemeente heeft nog geen duidelijk plan. Ze beginnen achteraan. Heel veel vragen zijn niet beantwoord. Waarom willen ze zo nodig de Purmer volbouwen met bedrijven? Is de woningbehoefte werkelijk onderzocht? Willen de bedrijven van de Julianaweg verhuizen? De gemeente doet alsof dat even snel geregeld is. Is niet alles erbij gesleept om de bouwplannen voor de Purmer razendsnel van de grond te krijgen? En wat krijgen we dan? Onze prachtige Purmer opgespoten met zand, kostbare landbouwgrond vernietigd. Je kunt het maar één keer slecht doen en dan is het voorgoed verloren. Wij spraken een akkerbouwer die de plannen van de gemeente nooit zelf van de gemeente had gehoord. Zijn grond wordt straks als eerste opgeofferd. En dat in een tijd dat we onze landbouwgrond hard nodig hebben. Zeker op lange termijn.

Het lijkt alsof het volbouwen van de Purmer al helemaal geregeld is. Bij de raadsvergadering van 25 november 2021, was er een juichstemming. Jan Smit prees het stadion aan en vele raadsleden leken al helemaal om te zijn, alsof ze niet leken te beseffen dat dit stadion een luchtkasteel is, dat het de gemeenschap alleen maar geld gaat kosten – geld dat wij als burgers op kunnen hoesten. En los daarvan: dit stadion staat ingetekend recht voor de voordeur van het historische Edam, een beschermd stadsgezicht notabene, dat zichtbaar moet zijn vanaf de provinciale weg. Er wat te denken van al die extra infrastructuur, verkeersoverlast en lichthinder waar Edam mee te maken krijgt. De Purmer wordt opgeofferd en Edam wordt weggestopt. Edam doet er kennelijk niet toe.
Daarom is het zaak om bij deze gemeenteraadsverkiezingen goed te kijken welke invulling van de Purmer de verschillende, bestaande, partijen voor ogen hebben. Zeevangs Belang, de partij die pretendeert ook het Edammer belang te dienen, formuleert in het verkiezingsprogramma de standpunten over de Purmer (“een belangrijk agrarisch gebied in onze gemeente”) nogal warrig en zwabberend: woningen voor Edammers, maar toch ook industrie. Goed lezen dus. En de andere, bestaande, partijen? Lijst Kras is voor een toekomstvisie over de Purmer. Volendam|80 wil in de Purmer ruimte creëren voor bedrijven, maar lonkt ook naar een stadion. Wat betreft de landelijke partijen: het CDA is voor bebouwen van de Purmer. De fractievoorzitter heeft banden met zowel FC Volendam als de IBEV. De VVD vindt dat er ruimte moet komen voor industriële bedrijven in het noordwestelijke deel van de Purmer, tegen Baanstee-Noord aan. En daarbij willen zij “onze Purmer -zeker grenzend aan Edam- zo groen mogelijk houden”.  De PvdA: wel industrie maar zo klein mogelijk. GroenLinks zegt: geen bedrijventerrein, hou de Purmer groen.

Als vereniging zijn wij geen politieke beweging en wij geven geen stemadvies. Maar als de Purmer u aan het hart gaat, laat uw hart dan spreken en bedenk waarom u op welke partij gaat stemmen.

Vereniging Oud Edam heeft afgelopen jaar de raadsleden een brief gestuurd en toegesproken. Nu is het woord aan u. Kies voor een partij die de Purmer op waarde schat en deze polder, net als wij, willen behouden. Alleen zo kunnen wij de Purmer openhouden.