Brief aan gemeenteraad november 2021

Purmer: brief aan de gemeenteraad

Verenging Oud Edam maakt zicht ernstige zorgen om de Purmer en heeft de handen ineengeslagen met de Stichting Behoud Waterland (SBW). In een gezamenlijke brief roepen Oud Edam en SBW de gemeenteraad van Edam-Volendam op om niet in te stemmen met de uitwerking van de aanleg van een bedrijventerrein in de Purmer. De gemeenteraad moet in zijn vergadering van 25 november a.s. hierover een uitspraak doen.

Waardevolle Purmer
De oostelijke Purmer is nog een gave droogmakerij. Met goede landbouwgrond en een prachtige landschappelijke openheid. Het is een waardevol stuk cultureel erfgoed dat het beschermde stadsgezicht van Edam accentueert.

De aanleg van een bedrijventerrein en/of de bouw van een stadion in de noordoostelijke Purmer heeft grote negatieve gevolgen voor de boeren, de bewoners, het landschap en de cultuurhistorie. Daarom moet de gemeente dat niet willen, vinden de twee bewonersorganisaties. Bovendien is verstedelijking daar helemaal niet nodig.

Schot hagel
De economische onderbouwing voor de aanleg van een bedrijventerrein van 30 hectare in de Purmer rammelt aan vele kanten. Bovendien lanceert de gemeente voortdurend plannen voor meer woningbouw en meer bedrijventerrein, maar de samenhang daartussen is zoek. Het ontbreekt de gemeente aan een integrale toekomstvisie, zij schiet met hagel en hoopt dat een van de kogeltjes doel zal treffen.

De gemeentelijke plannen voor woningbouw betreffen driemaal zoveel woningen als nodig zijn voor de eigen behoefte. Als al die plannen werkelijkheid worden, bouwt Edam-Volendam meer voor mensen uit de regio dan voor mensen uit de eigen gemeente.

Binnenstedelijk
Verstedelijking van de Purmer is ongewenst en onnodig. De SBW en VOE roepen de gemeente op binnenstedelijk bouwen tot uitgangspunt van het beleid te maken. ‘Bouw niet in de Purmer, maar ga uit van de waarde van het landelijk gebied voor mens en dier en span u tot het uiterste in om dat landelijk gebied te behouden voor de landbouw, de recreatie en de natuur.’