Concept Visie Openbare Ruimte

Concept Visie Openbare Ruimte – Praat Mee!

Praat mee, het kan nog!

Meepraten met de gemeente over de toekomst van Edam? Lees het artikel en klik onderaan op de link om de hele toekomstvisie (concept) van de gemeente te lezen.

Het stond begin april al in de Stadskrant en ruim twee weken later kon iedereen in het Damhotel met eigen ogen aanschouwen wat de gemeente in concept van plan is met de openbare ruimte. Veel belangstelling was er overigens niet, want veel mensen wisten het niet. Er was niet heel veel ruchtbaarheid aan gegeven. Dat was jammer.

Oud Edam was er wel, want wij hadden op een regenachtige dag, een jaar geleden, input gegeven tijdens een fietstocht die de toekomst van de openbare ruimte als thema had. De gemeente heeft bij die gelegenheid bureau B+B gevraagd een visiedocument op te stellen, een plan met knelpunten, verbeterpunten en kansen. Dat plan is nu, als concept, openbaar. Het staat op de website van de gemeente. En je kunt er kanttekeningen bij plaatsen.

Het idee is om op lange termijn verrommeling tegen te gaan. Stapsgewijs. Moet de straat opengebroken worden? Dan komt er mooi nieuw plaveisel voor in de plaats, met zorgvuldig uitgezochte steentjes en afvoerputten. Een nieuw bankje? Dan wel graag overal hetzelfde model. Dat moet Edam netjes maken, rustiger voor het oog en aantrekkelijker voor de toeristen.

Maar: hoe netjes wil je het hebben? Moeten we een modelstadje worden met keurig gelijke getrommelde klinkertjes die voor onze oude vertrouwde gele steentjes door moeten gaan? Wij denken zelf toch meer aan de handgevormde, de authentieke.

En zo zijn er nog de nodige andere punten. Parkeren bijvoorbeeld. In de stad? Buiten de stad? Maar waar dan? Daar zal nog veel over gesproken en geschreven worden. En hoe gaan de straten en pleinen in de beschermde binnenstad eruitzien? Verkeersluw is een optie, met gelijkvloerse voetpaden, maar met behoud van de historische privéstoepen. Voor dat laatste maakt Oud Edam zich sterk. We willen er zelfs onderzoek naar gaan doen. Ook liggen er her en der nog een soort gietijzeren stoepranden die karakteristiek zijn en behoudenswaardig. De finesse is heel belangrijk, als je een beschermd stadsgezicht aanpakt. Laat het patina op de steentjes. Laat er een deukje in zitten. Kies je materialen met zorg. Alleen zo waarborg je de authenticiteit. Anders wordt het nep-oud.

En dan de pleinen. Op het Jan van Wallendalplein – de Beestenmarkt – zouden volgens het visiedocument meer bomen leuk zijn. Maar het is een markt. Ook de Kaasmarkt zou een grote boom moeten krijgen. Maar ook dat is een markt. In een stad bovendien.

de historische boenstoepjes maken met de kades onlosmakelijk deel uit van de Damsluis, een rijksmonument.

 

Voor de Dam wordt in het visiedocument van de gemeente een plan gepresenteerd om de trapjes naar het water te verbreden en er een drinkfontein te plaatsen. Leuk voor de toeristen. Maar daar staat Oud Edam niet meteen bij te juichen. Het visiedocument lijkt helemaal voorbij te gaan aan de historische context van de Dam.

De Damsluis is een voormalige waterkering, die tot 1829 als zodanig functioneerde. Het is geen decorstuk of aanlegsteiger, maar een rijksmonument. En de kades en de zogeheten boenstoepjes horen daar onlosmakelijk bij.

Ook voor het Damplein is meer aan de toeristen gedacht dan aan de historische context, en wel in de vorm van een drinkfontein. Het Damplein is de zestiende eeuw ontstaan door de sloop van een paar huizen. Het pleintje gaf toen ruimte voor de beurs, die we nu kennen als het Lancester. Pas in de achttiende eeuw is het stadhuis gebouwd met een voorplein. Eigenlijk zijn het min of meer twee pleinen. Een fontein op het plein is vanuit het monument bezien vreemd. Voordat je in dit soort objecten (hoe leuk ook) gaat denken, moet ook onderzocht worden of dergelijke objecten passend zijn in de historische bebouwing.

De visie op de openbare ruimte bevat ook goede punten. Bijvoorbeeld het accentueren van de plekken waar de stadspoorten stonden, zodat je er niet aan voorbijloopt. De vraag blijft natuurlijk hoe.

Een bijzonder initiatief is het weer bevaarbaar maken van de IJe, het riviertje dat als een groene slagader door de hele gemeente loopt.

Reacties zijn welkom op info@oud-edam.nl
Maar lees ook het hele concept en reageer bij de gemeente!

De concept visie is via de website van de gemeente te downloaden (PDF). Daar kun je ook het reactieformulier invullen. Of stuur een mail naar info@edam-volendam.nl

Check wel of je reactie is aangekomen.