Coornhert (ULO-MULO-MAVO 1940-1995)

Coornhert

De Coornhert school

Na de verhuizing naar de Zesstedensingel werd het krakkemikkige schoolgebouw in 1933 gesloopt. Op de vrijgekomen plek werd eind jaren dertig een nieuwe school gebouwd ter vervanging van de oude Franse school, naast de Speeltoren.

Op 3 januari 1940 werd deze openbare school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) officieel geopend . Het uitgebreid lager onderwijs ontwikkelde zich in de jaren tot MULO (middelbaar uitgebreid lager onderwijs) naar MAVO (middelbaar algemeen vormend onderwijs) tot uiteindelijk het VMBO (voorbereidend middelbaarberoepsonderwijs) Het samensmelten van de MAVO en de Technische School Zuiderzee tot VMBO leidde er toe dat het schoolpand aan de Monnickendammerjaagweg een aanmerkelijke aanpassing onderging waardoor dit onderwijs onder een dak kon worden ondergebracht In de hal van de MAVO bevond zich een gevelsteen met het wapen van Edam afkomstig van het voormalige Prinsenhof. Onder die steen staat Postula Pium Amorem (zoek de godvruchtige liefde). Deze gevelsteen is nu in de achtertuinmuur van het Coornhert-woningbouwproject verwerkt.

< terug naar onderwijs >