Damsluis wint Gele Steentje 2023

Damsluis wit Gele Steentje 2023

Foto: Reinoud van Maanen

Tijdens de jaarvergadering van Vereniging Oud Edam, afgelopen 16 mei, is het Gele Steentje 2023 uitgereikt aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de restauratie van de Damsluis. Projectleider Jelle Suiker (op de foto rechts) en technisch adviseur Jan Peetoom (op de foto links) namen de onderscheiding vol trots in ontvangst.

Het Gele Steentje wordt jaarlijks uitgereikt door Vereniging Oud Edam voor een restauratieproject dat een wezenlijke bijdrage levert aan de oude binnenstad. De laatste jaren kon er door de leden worden gestemd op verschillende nominaties, maar afgelopen jaar was het vrij stil met bouwactiviteiten die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. Op één uitzondering na dus: de restauratie van de Damsluis.Door een onverwachte tegenvaller in de vorm van een enorme spleet in de boogconstructie, was de restauratie een lang proces. Voordat het gewelf kon worden gerepareerd moest eerst ter ondersteuning een houten geraamte worden gemaakt. Daarna zijn de steentjes er stuk voor stuk uit gehaald, schoon gebikt en weer teruggeplaatst. Vanwege de krappe ruimte onder de boog konden er maar twee metselaars tegelijk aan de gang.

Jelle Suiker gaf na de uitreiking een verhelderend inkijkje in het restauratieproces. Hij prees daarbij niet alleen het vakmanschap en de inzet van aannemer Pronk en wapenschilder Hans Slegt, maar ook de samenwerking tussen alle betrokken partijen én het geduld en het begrip van de Edammers. “De Damsluis heeft een lange tijd in de hekken gestaan: hartje Edam!” Los van af en toe een moppermailtje waarom het zo lang duurde, waren de reacties voornamelijk positief. “Blijkbaar zagen de inwoners van Edam nut en noodzaak in van de restauratie van dit Rijksmonument en hebben de mensen er begrip voor dat vakwerk nu eenmaal lang duurt.”