De Botter

SBO DE BOTTER

“De Botter” is sinds 1975 een school voor speciaal basisonderwijs. Speciaal en basisonderwijs. Dit houdt in dat de school ook onder de wet valt van het primair (basis)onderwijs en in feite moet voldoen aan de kerndoelen die ook voor de reguliere basisscholen gelden. De kinderen krijgen op deze school een vergelijkbaar leerstofaanbod. Het kind zal de vakken, (lezen, rekenen, gymnastiek, handenarbeid enz.) die gegeven worden, herkennen van de basisschool. Ook worden de kinderen voorbereid op een overgang naar het voortgezet (speciaal) onderwijs. Het woordje “speciaal” geeft echter aan dat er verschillen zijn. De meeste kinderen die deze school bezoeken hebben te maken gehad met leer- en/of gedragsproblemen op de “oude” basisschool. Ook kan er sprake zijn van kinderen die te maken hebben met kenmerken van bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS of vergelijkbare problematiek.

De Botter is vanaf 1975 gehuisvest aan de Hendric Dirckszstraat 27, 1135 HL Edam

< terug naar onderwijs >