De Franse School (1823-1940)

De Franse School 1823-1940

De Franse school

In april 1823 verzoekt Gerrit Jan Frans Guffroy om in Edam eene bijzondere school op te richten waar jongelingen in de Fransche taal en andere wetenschappen onderricht kon worden gegeven. Men adviseerde het gemeentebestuur het verzoek te honoreren omdat zodanige eene inrichting hier ter stede niet bestaat. Zeker, het schoolgeld dat Guffroy vroeg was hoog, en daardoor voor de meeste Edamse kinderen onbereikbaar, maar Guffroy, zoals de commissie zelf had kunnen constateren, was uiterst bekwaam en had een hoogstaand zedelijk karakter, zodat de kooplieden, fabrikanten, de winkeliers, de meesten der verschillende ambachten en meer anderen die buiten twijfel onder de nuttigste en werkzaamste ingezetenen gerangschikt worden hier hun kroost met een gerust hart naartoe konden sturen. Te meer ook, omdat Edam niet langer een Latijnse School had en er niemand meer was die Grieks of Latijn machtig was, omdat er niet langer meer onderwijs werd gegeven in de klassieke talen.

Nadat in 1883 de Kleine Kerk was afgebroken besloot het gemeentebestuur achter de toren een nieuw onderkomen voor de Franse school te bouwen. Nadat in 1940 de Coornhert school in gebruik werd genomen verloor dit gebouw haar functie voor het onderwijs.

< terug naar onderwijs >