De Nieuwe School

De Nieuwe School Edam

Ouders hebben de school in 1983 opgericht. Zij waren niet tevreden met het toenmalige schoolaanbod in Edam en wensten zich een school waar de kinderen in hun volledigheid werden gezien en waar op een andere manier over onderwijs werd nagedacht. Jaren van gesteggel met politiek en inspectie gingen vooraf aan de daadwerkelijke opening van De Nieuwe School. Vanaf augustus1996 maakt de Nieuwe School gebruik van het schoolgebouw aan de Voorhaven op de plaats waar tot 1954 de enige openbare lagere school stond.

De Jenaplanscholen vormen een onderdeel van de samenwerkende bewegingen van vernieuwingsscholen Montessori, Vrije School, Dalton en Freinet en anderen georganiseerd in de Samenwerkende Organisaties voor Vernieuwingsonderwijs (SOVO). De basisprincipes Jenaplan geven het kader en de speelruimte aan voor de ontwikkeling van Jenaplan scholen. Ze zeggen iets over de kijk op de wereld en over de kijk op kinderen. Vanuit die kijk worden de uitgangspunten van het onderwijs geformuleerd.

Alle ouders van de leerlingen zijn automatisch lid van de vereniging “De Nieuwe School”. Het bestuur van de school ( 7 leden) wordt gekozen door ouders en bestaat uit ouders en eventueel uit oud-ouders. Elk bestuurslid wordt gekozen voor een periode van 3 à 4 jaar. Het bestuur bewaakt de hoofdlijnen van het beleid en is verantwoordelijk voor het beleid naar o.a. ouders en inspectie. Ook zorgt het bestuur ervoor dat de omstandigheden voor iedereen zo optimaal mogelijk zijn.

Het adres is: Voorhaven 114, 1135 BT, Edam

< Terug naar Onderwijs >