De Piramide

OBS DE PIRAMIDE

Zoals reeds in de inleiding is aangegeven is De Piramide ontstaan uit een aantal getrapte fusies met andere openbare basisscholen uit de kom Edam. Het schoolgebouw aan de Langemeerstraat moest verbouwd worden om onder meer betere onderwijskundige mogelijkheden te krijgen. Op donderdag 27 februari 1997 vond de feestelijke opening voor kinderen en ouders plaats door de toenmalige wethouder Cees Schilder. Adrie Schut mocht zich de eerste directeur noemen (1995 – 1997).

De Piramide startte in oktober 1995 met 121 leerlingen. De aanloop verliep enigszins stroef, er was veel scepsis bij ouders. Zou het lukken om van twee scholen met een geheel eigen identiteit een goed functionerende, leuke school te maken? Kenmerkend voor De Piramide was, dat van begin af veel allochtone kinderen de weg naar De Piramide hadden gevonden. Door vanuit een brede levensoriëntatie de kinderen te informeren over het hoe en waarom van de christelijke, als ook van de islamitische, hindoeïstische en andere geloofsrichtingen en stromingen heeft men begrip voor elkaar. Voorbeelden hiervan zijn het besteden van aandacht aan het offerfeest (Ede eladha). Doel hiervan was de integratie bevorderen tussen de verschillende culturen. Anderzijds volgen de allochtone kinderen sinds enige tijd het Sinterklaasfeest, waarbij thuis ook een schoen wordt gezet.

Vijf jaar later (juni 2000) bij de viering van het eerste lustrum memoreert Jan van den Berg (directeur van 1997-2002) de afgelopen periode. Iedereen is het er over eens dat het gelukt is. De groei naar 160 leerlingen is weliswaar niet spectaculair, maar dank zij extra inspanning van het lerarenteam en ouders is het gelukt er een goede school van te maken. Zo goed zelfs, dat in een editie van de Volkskrant van februari 2000, de resultaten van een gehouden onderzoek op basis van inspectierapporten van basisscholen gepubliceerd werden en dat OBS De Piramide als eindoordeel het predikaat “uitstekend” werd toegekend. Betere reclame kan men zich niet wensen!

Van oktober 2002 tot januari 2003 heeft Ria Ruck de taak van waarnemend directeur op zich genomen. Dorus Luyckx volgde haar op tot eind 2005. Rene Straatemeier deed een klein jaartje het directeurschap (tot september 2006) en sindsdien zwaait Jur Beugel de scepter.

Het aantal leerlingen is per 1 januari 2010 gestegen tot 329 leerlingen.

< Terug naar Onderwijs >