Dijkversterkingen

Dijkversterkingen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt in de periode 2016-2021 ruim 33 kilometer Markermeerdijken tussen Hoorn en Durgerdam. Binnenkort verschijnt informatie over de geplande dijkversterking op deze website.
Bron: HHNK