Dossier Diaconietuin

ALV Diaconietuin

Diaconietuin

Op dinsdag 28 februari vindt de Algemene Ledenvergadering over de Diaconietuin plaats. Alle leden hebben een uitnodiging ontvangen. Aanvang 20:00 in De Swaen.

Let wel: als de opkomst groter is dan 150 mensen, moet de vergadering om veiligheidsredenen worden verdaagd.

Kunt u niet komen? Geef dan iemand een machtiging. Diegene moet ook lid zijn van Oud Edam.

Op de machtiging moet staan:

– uw naam + voorletters, adres, postcode, plaats en handtekening
– de naam + voorletters, adres, postcode, plaats en handtekening van de gemachtigde

U kunt hier het machtigingsformulier downloaden.

U kunt de uitnodigingsbrief desgewenst ook online lezen. Daarin staat de gang van zaken, het programma, de historische toelichting door Corrie Boschma-Aarnoudse en de uitgangspunten van het bestuur.

Voor de aanbeveling zoals die gegeven is in de historische toelichting, heeft voorzitter Wim van den Essenburg contact gezocht met Wooncompagnie.

Wilt u ook inspreken? Meld het ons! Bij voorkeur via info@oud-edam.nl

Vanaf nu plaatsen we hier de inzendingen van leden die op die avond willen spreken, of een mening en/of suggestie hebben gegeven zonder spreektijd. In willekeurige volgorde.

 

Harry Oudendijk

Frans Kuiper

Koos Roskam

Hayo Riemersma

Bert Creemers en Joop van Overbeek

Peter Keuchenius

(Bijlage zoals vermeld in inzendingen Joop van Overbeek en Peter Keuchenius)

Jan Visser

Eetbare Helden

Nan van Bekkum

Jan Huisink

Tjeerd Dijkstra

Trudie Schardam

Cor Veth

C. Remijnse

Wouter van der Kolk

Op 17 februari is er een mailwisseling geweest tussen het bestuur van vereniging Oud Edam en Peter Keuchenius, namens een twaalftal leden. De ingezonden brief plus de reactie hierop van de voorzitter, Wim van den Essenburg, kunt u hieronder lezen:

Ingezonden brief van Peter Keuchenius gericht aan bestuur Oud Edam

Reactie voorzitter Wim van den Essenburg op ingezonden brief Peter Keuchenius