Groenlandkerk blijft zichtbaar

Groenlandkerk verkocht maar blijft zichtbaar

Goed nieuws voor wie zich de afgelopen tijd zorgen heeft gemaakt over de verkoop van de Groenlandkerk. Wat zou er gaan er gebeuren? Zou het karakteristieke kerkje ingesloten raken door woningen? Want dat zou mogen. Maar is dat ook wenselijk?

De verkoop van de kerk en het verenigingsgebouw zijn inmiddels gegund aan Clausen Bouw & Ontwikkeling, een Edams bedrijf dat bewust heeft gekozen voor rust en ruimte rond de kerk. Geen extra woningen op het perceel. Laat het zoals het is.

Afgelopen zaterdag 22 april was er een inloopochtend voor direct omwonenden om de plannen duidelijk te maken. De boodschap was duidelijk: geen appartementencomplex aan het Groenland!

De kerk en het verenigingsgebouw worden elk omgevormd tot één woonhuis. Het parkje wordt een tuin met plek voor een garage. Ook de ruimte achter de kerk moet plaats maken voor een tuin.

Voor de toekomstige bewoner van de Groenlandkerk, Arjan Hartong, staat één ding buiten kijf: de kerk blijft van buiten voor het overgrote deel ongewijzigd: “je wilt niet voor niets in een kerk wonen toch?”. De Groenlandkerk is weliswaar officieel geen monument, maar het is in kader van het historisch stadsgezicht toch mooi dat het pand als voormalige kerk herkenbaar blijft.

Wat betreft het verenigingsgebouw: bij de verbouwing tot woonhuis wordt ook hier naar de historie gekeken.

Een architectenbureau buigt zich inmiddels over de mogelijkheden, waarna in juni de vergunningprocedure kan starten. En als alles goed gaat, start de bouw na de zomervakantie.

Tot slot twee vragen over de historie van de kerk. Is er nog iemand die informatie heeft over de fundering van de in 1972 herstelde vloer? En wie weet er meer van eventueel in de bodem achter gebleven funderingsresten van de hoekwoning, dus de oude pastorie? Informatie is welkom via info@oud-edam.nl