Het Gele Steentje 2019: aangepaste stemprocedure

Het Gele Steentje: stemprocedure aangepast

Het bestuur heeft geconstateerd dat de online tool voor het stemmen op het Gele Steentje niet voldoet. Om een zo eerlijk mogelijk verloop te garanderen en alle genomineerden een eerlijke kans te geven hebben we besloten tot een handmatige stemming
U vindt de nominaties hier.

U kunt uw stem uitbrengen voorafgaand aan de jaarvergadering op 11 juni. Wij hebben formulieren met omschrijving klaarliggen bij de ingang.
Mocht u verhinderd zijn, stuurt u dan een mail met uw keuze
naar info@oud-edam.nl onder vermelding van naam en adres.

We zien uw stem graag tegemoet!