Het Gouwtje, t’ Twiske en de Zuidpolder

HET GOUWTJE, ’t TWISKE en DE ZUIDPOLDER

In tweede helft van de jaren zestig en begin jaren zeventig vond veel nieuwbouw buiten de oude kom van Edam plaats. Veel jonge gezinnen gingen er wonen en het was dan ook vanzelfsprekend dat het kindertal in deze wijken enorm toenam. Het was dan ook noodzakelijk dat er een tweede openbare lagere school bij moest komen. De enige openbare lagere school De Noorderveste kon de toeloop niet aan. De openbare lagere school ’t Twiske aan de Langemeerstraat werd in 1973 geopend door de toemalige burgemeester Kok. In eerste instantie startte men met vier groepen, maar in 1977 was het al noodzakelijk dat er een derde school voor openbaar lager onderwijs bij moest komen. Deze school, de Zuidpolder, werd gehuisvest, samen met de huidige oecumenische school De Trimaran, in het gebouw bij de Broekgouwstraat. Nog geen twintig jaar later moet er zwaar in het aantal basisscholen in de kom Edam gesneden worden. Mede oorzaak hiervan was dat door een verdere trend naar schaalvergroting en een teruglopend geboortecijfer in de kom Edam. De groei van het aantal leerlingen nam sterk af; zo sterk zelfs dat slechts 56 nieuwe leerlingen over 7 basisscholen verdeeld moest worden. Bovendien was De Nieuwe School Edam een geduchte concurrent van de basisscholen geworden.

In 1993 gingen twee openbare scholen voor basisonderwijs, ’t Twiske en de Zuidpolder, fuseren onder de naam Het Gouwtje. Nog geen twee jaar later! in 1995 gingen Het Gouwtje en de oudste openbare lagere school in de oude kom Edam (In de Veste, voorheen De Noorderveste) samen verder onder de naam De Piramide. Waarom de genoemde scholen niet gelijktijdig gefuseerd zijn is niet duidelijk. Wél is door een aantal ouders getracht in de oude kom Edam een openbare basisschool te houden. Het mocht niet lukken. Dit zou een reden kunnen zijn voor de latere fusie van Het Gouwtje en In de Veste.

Terugziende op het voorgaande kun je je afvragen of toentertijd bij het demografisch onderzoek geen fouten zijn gemaakt, als er àl een demografisch onderzoek is geweest! Of komt de spagaat van het gemeentebestuur, verantwoordelijk voor het openbaar onderwijs, hier om de hoek kijken?

< Terug naar Onderwijs >