Edam buiten Edam

Het Eyland Edam in Indonesië

In de Stadskrant stond in 2012 een artikel over het eiland Edam in Indonesië. Hierin wordt beschreven dat het eiland alleen nog bewoond wordt door de vuurtorenwachter. In reactie op dit artikel vertelt de heer De Leng in een ingezonden stuk dat hij als militair in 1947 op het eiland verbleef om enkele weken te herstellen.

Lees meer …

Nederlanders stichten ‘hun’ Edam in Canada

Ruim twee honderd jaar geleden, om precies te zijn in oktober 1786, reisden de eerste Europeanen vlak langs de plek waar later het dorp Edam zou ontstaan. In 1980, tijdens familiebezoek aan Canada, ontdekte een inwoner van Edam dit stadje en nam enige informatie mee.

Locatie in Canada lees meer

Edam in Canada vierde 100-jarig bestaan

Midden in de Canadese provincie Saskatchewan ligt het plaatsje Edam, dat daar honderd jaar geleden door een aantal Nederlanders is gesticht. Op uitnodiging van een bewoner van het Canadese Edam hebben onze oud voorzitter Cor Veth en zijn echtgenote Wil een weekend in juli 2005 de viering van het honderdjarig bestaan bijgewoond.

lees meer

Website Edam in Canada

Edam in Naarden

Deze steen aan de Marktstraat 52 te Naarden heeft een topografische waarde en laat het stadje Edam in een vroeg stadium zien. De St. Nicolaaskerk, links op de voorstelling, heeft nog een hoge spits hetgeen wijst op de toestand voor de brand van 1602. Edam was in de 16e en de 17e eeuw een belangrijk centrum voor de cartografie. Mogelijk woonde in dit pand een uit Edam afkomstige kaartenmaker.

Edam in kerk van Schermerhorn

Wie Schermerhorn door de Beemster nadert ziet al ver de toren van de Hervormde Kerk boven het geboomte uitsteken. Direct bij binnenkomst van het gebouw wordt de aandacht getrokken door de oorspronkelijke beschildering van de zoldering. De dienstdoende vrijwilliger zal, zeker tegen Edammers, de rol ter sprake brengen die voorouders uit onze stad gespeeld hebben in de jaren1634-1636. Op een trekbalk boven de hoofden is de tekst te lezen “Jan Jansz Vijselaer van Edam 1634” Deze Vijselaer heeft in dat jaar deze kerk gebouwd. In het boek “Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in Noord-Holland” van P.C. Bloys van Treslong Prins en J.Belonje, staat over hem te lezen

lees meer

Edammer raam in De Rijp

Edam vierde vorig jaar het feit dat het 650 jaar geleden stadsrechten kreeg. De stichting “Behoud Rijper Glazen” greep deze gelegenheid aan om het Edammer raam dat jaar in de schijnwerpers te zetten.

Eigen belang

We kunnen er rustig van uitgaan dat de heren regenten van Edam (en van andere steden en dorpen) niet voor niets geschenken uitdeelden in de vorm van gebrandschilderde ramen. In de jaren dat de Beemster (1609) en de Purmer (1622) werden drooggelegd, was Edam de door- voerhaven voor het verkeer naar het achterland van onze provincie. Over het Purmermeer en via de Weere langs Purmerend, kon men naar Alkmaar, Schermerhom en De Rijp varen. Het was zaak goede maatjes te blijven met dit dorp, dat bekend stond om de walvisvaart, scheepsbouw en de overslag van goederen. Zodra men dus hoorde dat andere steden (Monnickendam, Enkhuizen, Hoorn en Medemblik) een raam wilden schenken aan de kerk in De Rijp, kon Edam niet achterblijven.