Jaap Molenaar

In Memoriam Jaap Molenaar

In Memoriam Jaap Molenaar

Jaap Molenaar

Jaap Molenaar (1934-2019)

Op 10 augustus j.l. overleed Jaap Molenaar na een langdurige ziekte. Jaap was een betrokken lid van onze vereniging. In de jaren 1988 tot 1992 was hij lid van het bestuur. Maar waarom we ons hem vooral zullen herinneren is zijn bijdrage aan ons Periodiek. Hij werd lid van de redactie in 1997. Tot 2013, toen hij om gezondheidsredenen de redactie verliet, verschenen van hem ruim zestig artikelen met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Daarvoor bezocht hij aanvankelijk vrijwel wekelijks het Waterland Archief, maar putte hij ook uit het grote archief aan foto’s, dia’s, krantenknipsels, fotokopieën etc. dat hij in de loop der tijd aanlegde. Dat archief was ook voor de andere leden toegankelijk.

Jaap voelde zich sterk verbonden met de boerderij en de boerenstand en schreef daar in zijn artikelen en verhalen graag over. Met zijn grote agrarische kennis – hij was landbouwvoorlichter – schreef hij het boekje ‘Koeien, kool en kaas’ in de serie ‘Waar blijft de tijd in Waterland’, een uitgave van het Waterland Archief en Waanders.

Hij was mederedacteur van het jubileumboek ‘Duizend jaar geschiedenis van Edam’, dat in 2007 bij gelegenheid van 650 jaar stadsrecht verscheen. In de voorbereiding droeg hij daaraan samen met Gerrit Conijn het nodige historische materiaal bij.

Jaap was lid van een kleine paleografiegroep, die oude geschriften en documenten uit het oud-archief van Edam bestudeerde en vertaalde en daarmee beschikbaar maakte voor huidige geïnteresseerden. Twee jaar geleden moest hij dat door zijn ziekte ook opgeven.

De vereniging Oud Edam heeft afscheid moeten nemen van een aimabele en inspirerend redactielid van ons blad en een groot kenner van Edam, haar geschiedenis en haar bewoners. Wij herdenken Jaap Molenaar in dankbaarheid.