Jaarvergadering 2023

De jaarvergadering 2023 vindt plaats op dinsdag 16 mei
om 20:00 uur in De Swaen

 

Aanmelding

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Daarom verzoeken wij u vriendelijk u op te geven via info@oud-edam.nl of een briefje door de bus bij Achterhaven 105 (1135 XT; ingang op de Breestraat).

Wij willen de vergadering beperken tot ca. een uur. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw vragen en opmerkingen vooraf door te geven via info@oud-edam.nl of een briefje door de bus bij Achterhaven 105. Dat kan tot en met zaterdag 13 mei. De spreektijd is beperkt, dus houdt uw vraag kort en bondig!

 

Stukken

De benodigde stukken zijn vanaf dinsdag 2 mei 2023, 20:00 uur hieronder te vinden.

 

Geen internet? Dan kunt u de stukken telefonisch opvragen via 0655 300 364.

 

Het Gele Steentje

Het Gele Steentje is ingesteld om personen of instellingen te eren, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van het behoud en/of de verfraaiing van onze stad Edam. Dit jaar heeft het bestuur geen nominaties voor restauratieprojecten waarop onze leden hun stem kunnen uitbrengen. Het gele steentje wordt op een andere manier uitgereikt.

 

 

De agenda vindt u hier

De concept-notulen van de jaarvergadering 2022 vindt u hier

Het jaarverslag over 2022 vindt u hier

Het financiële jaarverslag over 2022 vindt u hier

De begroting voor 2023 vindt u hier