Jaarvergadering 2024

De jaarvergadering 2024 vindt plaats op dinsdag 21 mei 2024
om 20:00 uur in De Swaen, Voorhaven 135.

 

Aanmelding

De vergadering is alleen toegankelijk voor leden. Daarom verzoeken wij u vriendelijk u op te geven via info@oud-edam.nl of een briefje door de bus bij Achterhaven 105 (1135 XT; ingang op de Breestraat).

Wij willen de vergadering beperken tot ca. een uur. Daarom verzoeken wij u vriendelijk uw vragen en opmerkingen vooraf door te geven via info@oud-edam.nl of een briefje door de bus bij Achterhaven 105. Dat kan tot en met zaterdag 18 mei. De spreektijd is beperkt, dus houd de vraag kort en bondig!

 

Stukken

De benodigde stukken zijn vanaf dinsdag 7 mei 2024, 20:00 uur hieronder te vinden.
Geen internet? Dan kunt u de stukken telefonisch opvragen via 0655 300 364.

 

Het Gele Steentje
Het Gele Steentje is ingesteld om personen of instellingen te eren, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van het behoud en/of de verfraaiing van onze stad Edam. Dit jaar heeft het bestuur geen nominaties voor restauratieprojecten kunnen vinden waarop onze leden hun stem kunnen uitbrengen. Het gele steentje wordt daarom dit jaar niet uitgereikt.

 

De agenda vindt u hier

De concept-notulen van de jaarvergadering 2023 vindt u hier

De concept-notulen van de speciale ledenvergadering 0p 19 oktober 2023 vindt u hier

Het jaarverslag over 2023 vindt u hier

De lijst met schenkingen vindt u hier

Het financiële jaarverslag over 2023 vindt u hier

De begroting voor 2024 vindt u hier