School met de Bijbel (Chr.Nat.Onderwijs-Beumerschool, 1893-1995)

Marinus Beumerschool

School met den Bijbel, Christelijk Nationale School en Marinus Beumerschool

In september 1879 vroegen een aantal predikanten en prominenten aan Koning Willem III als rechtspersoon te erkennen de opgerichte vennootschap “ Hulpvereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Edam”. De koning had daartegen geen bezwaar en keurde de statuten goed.
Het duurde tot 1892 voordat er voldoende gelden waren bijeengebracht om te komen tot de oprichting van een christelijke school. (Daarvoor werd al christelijk onderwijs gegeven in een boerenwoning in de Doelenstraat). In genoemd jaar kocht men een woonhuis, wagenhuis, paardenstal en erf aan de Schepenmakersdijk alsmede twee koestallen met een gierput en een hooiberg achter op het erf aan de vesting. De stallen werden gesloopt en men was toen in de gelegenheid op het erf een schooltje met twee leslokalen te bouwen.

Op 1 november 1893 vond de opening van de school plaats en werd de heer Beumer aangesteld als schoolhoofd. In 1927 werd de school verbouwd en kwam er een derde lokaal bij. Veel Edamse kinderen zijn jarenlang dagelijks door de steeg naar de achtergelegen school gewandeld. Het aantal leerlingen nam de eerste jaren gelukkig snel toe, zo snel, dat Beumer een hulpkracht nodig had. Mevrouw Beumer was bereid deze betrekking vrijwel belangeloos te aanvaarden en gaf leiding aan de lagere klassen terwijl haar man de hogere klassen les gaf. Vele jaren hebben zij dit werk verricht en konden zich in hun arbeid gesteund voelen door hun onwrikbaar geloof, waardoor zij alle jongens en meisjes mede op geestelijke grond konden bereiken. Ongelooflijk lang hebben zij hier hun “familiebedrijf” geleid. Pas in 1933 legde Beumer zijn functie neer. De “School met den Bijbel, later “Christelijk Nationale School” werd dan ook later met recht omgedoopt tot “Marinus Beumerschool”. De hoofden Loggers, Voges, Bakker, Zijderveld en Hakkers zetten deze traditie voort. Iedere ochtend werd begonnen met gebed, er werd een lied of psalm gezongen en uit de Bijbel verteld. De heer Loggers begeleidde de klas met een harmonium en de heer Voges deed dit met zijn viool.

De situatie bleef bestaan tot 1933 waarna aan de Schepenmakersdijk een geheel nieuwe school werd gebouwd. Het laatste oorlogsjaar was niet gemakkelijk. I.v.m. verwarmingsmoeilijkheden was de school in de wintermaanden ’s morgens gesloten en werd op last van de bezetter een emmerpomppiket ingesteld. In 1961 is de school met een lokaal uitgebreid en gemoderniseerd. In 1977 werd de school met grond gekocht door het Hoogheemraadschap waarna men verder ging in een modern schoolgebouw aan de Langemeerstraat.

Tot 1995 is men zelfstandig gebleven. In dat jaar ging men samen met de Rooms-Katholieke St. Agnesschool en de Oecumenische school De Molenakker die tot een school fuseerden: De Trimaran.