Nieuwe bestuursleden voor Oud Edam

Nieuwe bestuursleden voor Oud Edam

foto: Reinoud van Maanen

Het bestuur van Vereniging Oud Edam is verheugd om u twee nieuwe bestuursleden te kunnen voorstellen: Marleen Jongens en Jan Visser. Bij de jaarvergadering van 16 mei jl. hebben de leden hun toetreding bekrachtigd met een warm applaus. Vervolgens stelden Jan en Marleen zich kort aan de aanwezige leden voor.

Marleen draait al geruime tijd mee in de werkgroep Diaconietuin en gaat zich vooralsnog bezighouden met het groen en het stadsbeeld.

Jan kennen we als architect van de Edamse School en in de participatiefase van de Hoogstraat als jurylid namens Oud Edam. Hij beheert samen met Peter de Vries de portefeuille ruimtelijke ordening.