Offer de Purmer niet op!

Offer de Purmer niet op!

De verkiezingen voor de Provinciale Staten staan weer voor deur en op diezelfde dag, 15 maart, kunnen we ook stemmen voor de Waterschappen. Belangrijke verkiezingen voor het lot van de Purmer. Vereniging Oud Edam maakt zich al jaren sterk voor het behoud van een open en ongeschonden Purmer. De helft van deze historische droogmakerij is al in gebruik bij Purmerend en nu wil de gemeente Edam-Volendam door de aanleg van een bedrijventerrein aan haar ‘eigen’ Purmer gaan knagen. Het gaat om het gebied boven de N244 en ten westen van de N247 en, afgaand op afbeeldingen die her en der circuleren, tot aan de Purmerringvaart.

Terwijl onze eigen gemeenteraad lijkt te opteren voor ‘bouw de Purmer vol’, is er mogelijk meer groen aan de horizon op provinciaal niveau. Als je de Purmer open wilt houden, heb je dat zelf in de hand door te gaan stemmen en vooral vooraf goed uit te zoeken welke partij aansluit bij een open Purmer met veel ruimte voor groen. Op de site van de provincie Noord-Holland is een pagina speciaal ingericht voor de verkiezingen.

In de gemeenteraad is destijds gretig ingehaakt op het plan om eerst een gedeelte van de Purmer te ontwikkelen tot bedrijventerrein. In eerste instantie werd nog her en der geopperd dat de rest dan groen en mogelijk zelfs agrarisch kon blijven, maar dat lijkt een misplaatst rooskleurig beeld. Er is inmiddels een omgevingsvisie met uitvoeringsstrategie, waarin de hele Purmer is ingetekend. Een flink gedeelte heeft de toegedachte bestemming ‘gemengd gebied met industrie’ gekregen. De rest krijgt de bestemming gemengd. Maar wat is dat, gemengd? Is dat vaal, aangetast groen gemengd met grijs, met steen, met blokkendozen, met – nu al een nachtmerrie voor vele Edammers – een stadion? Of industrie gemengd met nog meer industrie én dat stadion? Waar blijft het groen, het boerenland, de plekken waar we kunnen lopen, fietsen en uitwaaien in het weidse landschap?

Ook vanuit de regio (samenwerkingsverband tussen Edam-Volendam, Purmerend en Waterland) wordt er naar deze ‘volle’ optie gekeken. Of het terrein dan een lokale of regionale functie gaat krijgen is nog onduidelijk. Er zijn aanwijzingen voor het laatste.

Offer de Purmer niet op! Met een open Purmer behoud je de cultuurhistorische en landschappelijke waarde én de voedselproductie die er al eeuwen is. Met een open Purmer heb je een natuurlijke buffer voor planten en dieren tussen de stenen Baanstee en de groene Zeevang – een Natura 2000-gebied. Met een open Purmer houd je het Natuur Netwerk Nederland in stand, een groen lint in onze eigen voortuin. De Ringvaart maakt daar deel van uit. Een open Purmer biedt een plek voor waterberging, en het groen is in tijden van klimaatverandering en verstening belangrijker dan ooit. Een open Purmer is groene oase onder de rook van de grote metropool Amsterdam. De Purmer heeft daarbij een eeuwenoude band met de stad. Als je de Purmer volbouwt, verlies je het historische zicht op de stad.

Het is een illusie om te denken dat er in de plannen ruimte is voor groen dat écht groen is. In een artist’s impression op basis van Google Earth is het schrikbeeld van een volle Purmer, die Edam als het ware omklemt, naast de huidige situatie gezet. Het omkaderde figuurtje is de oude kom van Edam met daaraan vast het Oorgat.

 

Als we niet ingrijpen, verliezen we waardevol cultuurlandschap en een polder van 400 jaar oud, en dan ligt Edam helemaal ingeklemd tussen bedrijventerreinen.

Voor zowel de provincie als de waterschappen zijn er tal van partijen die natuur, boerenland en groen hoog in het vaandel hebben. Denk daarbij ook aan voedselproductie – waar de Purmer voor bedoeld is. Dat zijn partijen van allerlei signatuur. Op de site van de provincie (www.noord-holland.nl) staat een overzicht van de partijen en een stemwijzer. Dat geldt trouwens ook voor de verkiezingen voor de waterschappen. Ook daar doen partijen mee die oog hebben voor natuur en boerenland en dat juist willen versterken.