Pinkiosk Baanplein

Pinkiosk Baanplein

Verheugend nieuws natuurlijk, dat Edam weer een pinautomaat heeft waar je ook buiten de openingstijden van Museum en VVV terecht kunt. We zijn echter niet zo gecharmeerd van het bouwwerk en de plek. Losstaande pinkiosken zijn de trend, want bij eventuele plof- en ramkraken raken winkels of woonhuizen minder beschadigd.
We hebben vooraf een brief aan de gemeente geschreven met daarin de nodige vragen en kanttekeningen; met name waar het gaat om de plek, die binnen het beschermd stadsgezicht ligt en aanzienlijk van invloed is op stedenschoon, veiligheid en woongenot voor de bewoners van de Baanstraat.
Een gesprek met een vertegenwoordiger van de gemeente, waarin wij aan konden schuiven bij de omwonenden, leek veel op te lossen. Zo zou de kiosk bijvoorbeeld ram- en plofkraakproof zijn, want bij een kraak raakt het geld beschadigd. Ook werd de optie geboden om de kiosk aan te kleden met bijvoorbeeld mooie oude foto’s van Edam. Een andere plek op het plein zou te onhandig zijn in verband met de bouw van het Korsnästerrein; deze kiosk is tijdelijk totdat alles zijn beslag heeft gekregen. Maar… hoe tijdelijk is tijdelijk?
De kiosk is inmiddels geplaatst en is verre van subtiel. Hij botst behoorlijk met het stadsbeeld. Kunnen we daar dan niets aan doen? De schoen die hier wringt is de tijdelijkheid. Tijdelijke bouwwerken zoals deze pinkiosk kunnen door de gemeente zonder vergunning worden geplaatst. Of het nu voldoet aan de criteria van het beschermde stadsgezicht of niet.
Daarom willen we het stadsbestuur voorstellen om ook tijdelijke bouwwerken en voorzieningen te laten toetsen door de monumenten- en welstandscommissie. Die kan aan de hand van objectieve criteria de kwaliteit van het object toetsen en daarmee een besluit nemen dat het stedenschoon ten goede komt.