Speciale Ledenvergadering op donderdag 19 oktober 2023

Speciale Ledenvergadering op donderdag 19 oktober 2023 in De Swaen

Speciale Ledenvergadering op donderdag 19 oktober 2023 in De Swaen

Op donderdag 19 oktober, de dag dat Vereniging Oud Edam op de kop af 80 jaar bestaat, organiseert het bestuur een bijzondere ledenvergadering met een feestelijk tintje. Locatie: De Swaen, Voorhaven 135. Aanvang: 20:00 uur.

Er zijn twee agendapunten:

  1. Een statutenwijziging op twee punten (lees hier de details)
    1. Een aanvulling op de doelstellingen, in de vorm van een actualisatie en aanscherping in verband met thema’s leefbaarheid, natuur en groen, milieu en klimaat.
    2. Een wijziging m.b.t. het verschil tussen ereleden en leden van verdienste. Dit verschil verdwijnt; er zullen alleen nog maar leden van verdienste worden benoemd. Op de jaarvergadering van 9 juni 2022 is besloten deze wijziging bij de eerstvolgende statutenwijziging toe te passen.

De concepttekst is twee weken voorafgaand aan de vergadering, dus op donderdag 5 oktober, in te zien op onze website onder het kopje Vereniging.

  1. De feestelijke presentatie van het boek “Edam, kroniek van een Zuiderzeestad”. Voor details, korting en bestelmogelijkheden, zie elders op deze website via deze link.

Meldt u zich wel even aan? Dat kan via info@oud-edam.nl