Spinfabriek

Spinfabriek

De Stichting Spinfabriek

De zeer gefortuneerde, maar ook sociaal en maatschap-pelijk betrokken, Jan van Wallendal liet in 1808 op 70-jarige leeftijd “na overdenkinge van de zekerheid des doods en het onzekere uur van dien” zijn testament opmaken.

Lees meer >>