Update Volkstuinen Zuidervesting

Update Volkstuinen Zuidervesting

We houden de vinger aan de pols!
Onze brief aan het college en de nieuwsbrief over de Volkstuinen bij de Zuidervesting hebben nogal wat losgemaakt. Wij schreven die brief en de nieuwsbrief na het lezen van een stuk in de Stadskrant van afgelopen 23 januari, waarbij alle alarmbellen gingen rinkelen: tuin verkocht aan een aannemer/ projectontwikkelaar. Naar aanleiding van die brief hadden wij met een delegatie van het bestuur op 15 februari een gesprek met de gemeente. Het was een prettig en verhelderend gesprek.

De berichtgeving in de Stadskrant en het feit dat van besluitvorming door het college niets terug te vinden was leidde tot de uitspraak in onze brief dat de gang van zaken alle schijn van een onderonsje had. De gemeente wees ons op de impact die dit heeft gehad op met name wethouder Kes. Uiteraard was het niet de bedoeling haar persoonlijk te kwetsen of in een kwaad daglicht te stellen. Wij hebben haar per brief onze excuses aangeboden.

Het was ons niet duidelijk dat een initiatiefnemer in zulke gevallen met het hele college spreekt, of met een wethouder en ambtenaar, en niet een-op-een. Wij weten nu dat in onze gemeente minimaal het vierogenprincipe geldt.

De gemeente heeft op de eigen website en op het platform Groot Waterland een reactie op het stuk van de Stadskrant geplaatst. Deze reactie vindt u in zijn geheel hieronder. De gemeente legt hierin uit hoe het in haar ogen zit.

Blijft natuurlijk het gegeven dat een ontwikkelaar de grond in kwestie heeft gekocht, en niet om er aardappels te poten. In haar reactie op het stuk in de Stadskrant schrijft de gemeente o.a. “dat ontwikkeling van deze locatie op zich een interessante gedachte is”. Dat baart niet alleen Vereniging Oud Edam, maar zo ongeveer ook de hele Edammer bevolking zorgen. De gemeente geeft in haar reactie op het Stadskrantartikel ook aan “open te staan voor een haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling van woningbouw op deze locatie”. Pas dan worden er vervolgstappen gezet. Als reden geeft de gemeente aan “om in verband met de huidige woningnood alle mogelijke ontwikkellocaties onder de loep te nemen”.

Reden voor ons om de vinger aan de pols te houden, want het gaat over de toekomst en het wezen van het beschermde stadsgezicht; voor ons mag er op die plek geen sprake zijn van een ontwikkellocatie. En daarbij: je weet nooit hoe snel dingen kunnen gaan. Wij hebben daarom bij de gemeente aangegeven graag in een zo vroeg mogelijk stadium weer met elkaar in gesprek te gaan.


Reactie van de gemeente op ontwikkeling Zuidervesting
30 januari 2023

Er is enige onduidelijkheid ontstaan naar aanleiding van een artikel van de Stadskrant met betrekking tot de eventuele bouw op de Zuidervesting.

Hoe zit het
De gemeente is vorig jaar benaderd door een initiatiefnemer. Deze initiatiefnemer heeft aan de gemeente gevraagd of het mogelijk zou zijn om deze locatie te ontwikkelen tot woningbouw. Het college heeft hierop aangegeven dat ontwikkeling van deze locatie op zich een interessante gedachte is, maar dat de haalbaarheid van de ontwikkeling onderzocht moet worden. Dit hebben wij de Stadskrant ook gemeld. Er is wat dat betreft dus nog niets zeker.

Wethouder
Er wordt gesteld dat toenmalig wethouder Kes eerdere ontwikkeling (2007) heeft tegengehouden. Dat klopt niet. Het college van B&W heeft in 2007 een mogelijke ontwikkeling behandeld. Er wordt gesteld dat wethouder Kes nu wel voor ontwikkeling is. Dat klopt niet. Het college van B&W heeft aangegeven open te staan voor een haalbaarheidsonderzoek naar ontwikkeling van woningbouw op deze locatie.

Waarom?
Waarom wil het college dat de haalbaarheid voor eventuele woningbouw onderzocht wordt? Omdat er afgesproken is om in verband met de huidige woningnood alle mogelijke ontwikkellocaties onder de loep te nemen.