Activiteiten 2015

Activiteiten vereniging Oud Edam in 2015 – een terugblik

Op 19 februari was er een lezing in de Doopsgezonde Vermaning drs. Michiel Bartels, getiteld “Een Spiegel van Water, Dijk en Land”.

Op 21 mei was de Algemene Ledenvergadering met aansluitend de lezing “Alva’s Raad van Beroerten: commissarissen van de Bloedraad bezoeken Edam” door historicus Drs. Sander Wassing.

Er zijn drie Periodieken verschenen, in april, augustus en december. Hulde aan hoofdredacteur Wim de Wolf!
De respons was positief. Met name de artikelen over de transportbedrijven Rijswijk en Rossenaar werden zeer gewaardeerd, omdat veel Edammers deze namen nog kennen.

Er is verder gewerkt aan het boek “Edam stad in beweging”  (deel 8 van de historische reeks). Verschijning wordt in het voorjaar 2016 verwacht.

Op 3 oktober was er een geslaagde excursie naar Kasteel Duivenvoorde en Den Haag. Meer leden dan anders hadden zich aangemeld. Klik hier voor de fotoreportage van deze dag. Met dank aan Joop en Anneke van Overbeek!

Project digitalisering
Dankzij een gift van de Rabobank kon een start gemaakt worden met het digitaliseren van honderden foto’s en ansichtkaarten, alsmede enkele films. Ook de complete jaargangen van het Periodiek en eerdere boekuitgaven zullen worden gedigitaliseerd en op de website worden gepubliceerd.
Doel: de website van Oud Edam tot bron van informatie maken voor scholieren, studenten, historici en alle anderen die geïnteresseerd zijn in en bronnen willen raadplegen over de historie van Edam.

Oude films en nieuwe leden
Oud Edam had een kraam op het Streekfoodfestival op 20 december, onder het motto “wij bieden geestelijk voedsel”.
Doel hiervan was zichtbaarheid vergroten door het vertonen van oude films, die door de secretaris waren gemonteerd en van muziek voorzien. De films waren voor veel mensen een feest der herkenning.
Ook hebben zich die middag vijf nieuwe leden ingeschreven.

Monumenten en Stadsgezicht
Uiteraard heeft de werkgroep die deze onderwerpen in portefeuille heeft niet stilgezeten. Zo zijn we nog steeds bezig met bijvoorbeeld de Speeltoren, de Zeesluis, de molen en het Korsnästerrein.

Bestuur
In de zomer heeft Tiny Janssens na 10 jaar afscheid genomen als secretaris. Leontien Rosier volgt haar op.