Bestuur

Leontien Rosier, voorzitter

Ellen van de Laar, secretaris

Tom Lust, penningmeester

Peter de Vries, vice-voorzitter en bestuurslid ruimtelijke ordening

Alex Ridder, algemeen bestuurslid

Marleen Jongens, bestuurslid stadsbeeld en groen

Omdat onze adresgegevens onlangs zijn misbruikt voor malafide praktijken, worden deze hier niet meer weergegeven. U kunt ons bereiken via info@oud-edam.nl

De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Bestuursleden en commissie- en werkgroepleden zijn vrijwilligers ontvangen derhalve geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in het belang van de vereniging ge-maakte kosten.