Bestuur

Wim van den Essenburg, voorzitter

Leontien Rosier, secretaris

Tom Lust, penningmeester

Wim de Wolf, bestuurslid

Peter de Vries, bestuurslid

Alex Ridder, bestuurslid

Omdat onze adresgegevens onlangs zijn misbruikt voor malafide praktijken, worden deze hier niet meer weergegeven.

De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Bestuursleden en commissie- en werkgroepleden zijn vrijwilligers ontvangen derhalve geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in het belang van de vereniging ge-maakte kosten.