Bestuur

Leontien Rosier, voorzitter

Ellen van de Laar, secretaris

Tom Lust, penningmeester

Peter de Vries, bestuurslid

Alex Ridder, bestuurslid

Jan Visser, bestuurslid

Marleen Jongens, bestuurslid

Omdat onze adresgegevens onlangs zijn misbruikt voor malafide praktijken, worden deze hier niet meer weergegeven. U kunt ons bereiken via info@oud-edam.nl

De vereniging beoogt niet het maken van winst.
Bestuursleden en commissie- en werkgroepleden zijn vrijwilligers ontvangen derhalve geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de in het belang van de vereniging ge-maakte kosten.