Het Gele Steentje

Een onderscheiding die ieder jaar tijdens de ledenvergadering uitgereikt wordt.

Het is ingesteld in 1979 om personen of instellingen te eren, die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt ten aanzien van het behoud en/of de verfraaiing van onze stad Edam.

 

De makers

 

Het koperen plaatje

  • Vanaf 1979 G.bij ‘t Vuur
  • Vanaf 2000 Stef Klein
  • Vanaf 2002 Harry Has.

Het voetstuk en het monteren

  • Arie Kater
  • Vanaf 2002 Harry Has

 

Comité van Aanbeveling

 

1979  L.A.H.M. Creemers, G. bij `t Vuur en J.H.A. van Overbeek1987  G. bij `t Vuur, J.H.A. van Overbeek en C. Schaatsbergen

1995  G. bij `t Vuur, J.H.A. van Overbeek, C. Schaatsbergen en H.A. van Alderwegen

2001  G. bij `t Vuur, J.H.A. van Overbeek, C. Schaatsbergen en J. Rutsen

2003  J.H.A. van Overbeek en C. Schaatsbergen

2007  J.H.A. van Overbeek, D. Bak en C. Schaatsbergen

2008  J.H.A. van Overbeek, L.A.H.M. Creemers en F. van der Leeuw

2009  J.H.A. van Overbeek, L.A.H.M. Creemers en F. van der Leeuw

2010  J.H.A. van Overbeek, L.A.H.M. Creemers en F. van der Leeu​w

2011  J.H.A. van Overbeek, L.A.H.M. Creemers en F. van der Leeuw

2012  J.H.A. van Overbeek, L.A.H.M. Creemers en F. van der Leeuw

2013  J.H.A. van Overbeek, L.A.H.M. Creemers en F. van der Leeuw

 

De Ontvangers


2013

In de afgelopen jaren is het opgevallen dat de Edamse school in de personen van Jan Visser en Hans Boonstra het nodige hebben betekend binnen het beschermde stadsgezicht. In het jaar 2000 hebben zij de Edamse school opgericht. Deze naam is geïnspireerd door de 16e en 17e eeuwse Edamse cartografen en landmeters.

Het bureau heeft als doelstelling de schoonheid van de stad en die van andere steden en dorpen te behouden en te versterken d.m.v. gepaste ontwerpen en gedegen adviezen.
Jan Visser kan naast theorie bogen op de nodige praktijkervaring die hij heeft opgedaan bij de bekende Edamse restauratie aannemer Butter. Hans Boonstra heeft zich de afgelopen periode bijzonder ingespannen voor het monumentaal verantwoord herstel van het Edams museum. Een technisch zorgenkind binnen onze gemeente.

Het voert te ver om alle panden van het bureau te noemen maar recent vermelden wij het pand Grote Kerkstraat 1 en 3 van de familie Baron, een ingrijpende restauratie incl. funderingsherstel.Het pand Grote Kerkstraat 55, de pastorie bewoond door de dominee is eveneens ingrijpend gerestaureerd en verbouwd en weer een sieraad binnen haar hoogwaardige omgeving.Ook het pand Spuistraat 23 van de familie Oosterom, een nieuw gebouwd woonhuis maar wel in verantwoorde invularchitectuur uitgevoerd. Alles in harmonie met de belendende percelen.Als fraai voorbeeld van retro architectuur geldt het pand Jonkerlaantje 44 aan de Noordervesting. Dit perceel met sterke kenmerken van de Amsterdamse school uit de 20/30er jaren is een zorgvuldige invoeging van nieuwbouw binnen een laantje met veelal 30er jaren huizen.

Conclusie:
De jury kent het Gele Steentje dit jaar toe aan het gehele oeuvre van de Edamse school. Jan Visser en Hans Boonstra hebben op een hoogwaardige, nauwkeurige en vakbekwame wijze stadsvernieuwing en restauratie toegepast in de stad Edam.

foto

2012

De keuze van de jury is unaniem gevallen op de Grote Kerk.

Het bestuur van de Stichting Kerkelijke Monumenten Edam (SKME) heeft zich sterk gemaakt om aan de benodigde middelen te komen en door concentratie en een slimme aanpak van werkzaamheden kon veel tijd en geldwinst worden verkregen.

De jury had dit jaar geen moeite om dit object uit te roepen tot de uitverkorene voor het Gele Steentje. Het spreekt zijn bewondering uit voor het bestuur van de SKME, architect Peter de Vries, projectleider Ewout Heuker en bouwkundige Rien de Vries en allen die dit project financieel en daadwerkelijk hebben mogelijk gemaakt.

Het belangrijkste Rijksmonument van onze stad is deels weer voor vele jaren verduurzaamd.

foto

2011

Voorhaven 160 maakt deel uit van het complex De Koningshoeve. Het onderdeel nummer 160 bestond uit een gevel met een zadeldak (dwarskap) waarbij de onderbouw in baksteen en de topgevel met een houten beschieting. De gevel was uit de 60er jaren en detoneerde de omgeving. Het bestuur van PCI (Parochiële Charitas Instelling) als eigenaar heeft aan architect Bas Bossers uit Amsterdam opdracht gegeven tot een totale nieuwbouw van de voorgevel. Een gevoelige opdracht omdat enerzijds het hoofdgebouw is uitgevoerd in de stijl van de Amsterdamse School en het belendende pand aan de andere zijde in een 17e eeuwse stijl richting Hollandse renaissance. Het resultaat van de opdracht is een fraaie tuitgevel waarbij zeer zorgvuldig de paars rode handgevormde baksteen en de gebruikte voeg is verwerkt. De raam-/kozijnindeling als moderne kruiskozijnen en het terrasraam  in Belgisch hardsteen.

foto oude gevel
foto nieuwe gevel

2010

Het Rijksmonument Kleine Kerkstraat 2, in de 17e eeuw gebouwd als pand voor een kaartmaker uit de toenmalige beroemde Edammer kaartenmakerschool waarbij veel zeekaarten werden vervaardigd voor de  toenmalige Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) heeft de voorkeur gekregen. Zie de gevelsteen in de voorgevel. Het pand was bouwtechnisch een zorgenkind met een extreme scheefstand van de oostelijke zijgevel alsmede het houtskelet. Het werd wel eens gekscherend  het ”Edammer huis van Pisa” genoemd. Door aanzienlijke investe-

ringen, creatieve technische en hydraulische fundering oplossingen is het pand  behouden gebleven voor het nageslacht . In deze… hulde aan

Esther Lapèr en Jack Jonk van “ de Leuke Keuken ” als initiatiefnemers en het bouwbedrijf Leguit en Roos.

foto

2009

De keuze was deze keer bepaald lastig maar toch is de jury tot de unanieme beslissing gekomen dat het plan M. Tinxgracht16/Kerkepad in de volksmond de Kloostertuin dit jaar het Gele Steentje krijgt uitgereikt. Door de betrokken initiatiefnemers t.w. Intermaris Projecten BV gelieerd aan woningbouwvereniging Intermaris Hoeksteen en de Toekomst Ontwikkeling BV is met de betrokkenheid van Architectenbureau Porsius op een zorgvuldige wijze stadsvernieuwing gepleegd op een gevoelige en kwetsbare plek direct bij de imposante 15e eeuwse Laat Gotische  Hallenkerk.

foto

2008

Siem Kees Slegt voor het woonhuis Groenland 11, veel waardering is uitgesproken voor de aandacht die aan de vele detaillering is besteed. De heer Slegt is blij met deze waardering en erg trots op zijn huis dat hij met niet al te veel geld, een creatieve architect (de Edamse School) en een goed bouwbedrijf heeft kunnen bouwen.

foto

2007

Fam. R. Kistemaker voor het op basis van een authentiek ontwerp, met zorgvuldig gekozen materialen en met oog voor historische details herbouwen van een opslagloods tot woonhuis en kantoor. Het geheel is volledig passend in het historisch karakter van de omgeving en de zeesluis.

foto

2006 Niet uitgereikt

2005

Fam. Montfrans voor het restaureren van het woonhuis met gekoppelde klokgevel – Spui 3. Samen met architect Witte en aannemers Leguijt en Roos hebben zij het pand fraai historiserend herbouwd.

foto

2004

Bert Knispel voor het restaureren en renoveren van het monumentale pand Damplein 5,waarbij het voormalige postkantoor werd omgevormd tot museumgebouw Artimare.

foto

2003

Klaas Boschma.( Nieuwvaartje 16), die als architect gedurende 40 jaar talloze panden in Edam heeft gerestaureerd met als sluitstuk de renovatie van de boerderij Nieuwvaartje 4.

foto

2002

Gestam uit waardering voor de manier waarop hun Edamse kaaspakhuizen worden onderhouden en waardoor zij in goede staat gebleven zijn. Kees Schardam, eigenaar (4e generatie), Voorhaven 129.

foto

2001

Yoka van Brakel en Stella van der Kruk, voor de prachtige restauratie van het monumentale pand, Voorhaven 46.

foto

2000

Metha en Ferry Plat, pand Grootwesterbuiten 25, (archtect P.van Gulik). Een nieuw huis dat qua vorm en maatvoering er fraai uitziet en toch sober is in zijn uitvoering.
foto

1999

Jack Berkhout en Sanne van Poelgeest, voor al het werk zowel uit- als inwendig aan het monumentale pand Voorhaven 152

foto

1998

Hiltje en Cocky Huisink, voor het behoud en de renovatie van het voormalige atelier van Nieuwenkamp aan het Marken.

foto

1997

De heer en mevrouw Huber, voor het behoud en de renovatie van de molenwoning aan het Klein Westerbuiten 20.

foto

1996

Luc Trigallez, voor zijn ontwerp en herinvulling van het Fardem terrein aan de Baandervesting.

1995

Jan en Johan Dierdorp, voor de succesvolle restauratie van de panden:

Voorhaven 148 foto>  en Hoogstraat 10 foto

1994

Het bestuur van de Doopsgezinde Vermaning, voor de grote restauratie van de monumentale kerk.

foto

1993

Aan het bestuur van de Evangelisch  Lutherse Kerk, voor een aanzienlijke restauratie in de monumentale kerk.

foto

1992

K. Hamstra, voor de restauratie van Voorhaven 137. Het voormalige museum Nieuwenkamp

foto

1991

R. de Haan en W. Wagemaker, voor de restauratie van maar liefst drie panden nl. Spuistraat 17, Jan van Nieuwenhuizenplein 8 en Jan van Nieuwenhuizenplein 1.

1990

Dick en Matti Franke, voor de verdienstelijke wijze waarop zij hun monumentale huis aan de Voorhaven 7 gerenoveerd hebben.

1989

André van der Hoek, scheepsarchitect, voor de restauratie/renovatie van het Weeshuis, anno 1661.

foto

1988 

Niet uitgereikt, geen geschikte kandidaat.

1987

Het bestuur stichting de Proeve als dank voor de restauratie renovatie van het eeuwenoude Proveniers huis, anno 1555.

foto

1986

L.A.H.M. Creemers als blijk van erkentelijkheid voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan en de vereniging heeft doen uitgroeien naar de huidige omvang.

1985

Het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen, voor de totale uitbreiding en restauratie van de gebouwencomplexen aan de Schepenmakersdijk en de Lingerzijde.

1984

Waarnemend burgemeester van der Knoop, voor zijn stuwende inzet voor de restauratie van het Stadhuis.

1983

C. Hulskemper voor zijn verdiensten. Hij heeft gedurende tien jaar een actieve rol binnen Oud Edam gespeeld.

1982

Mevrouw Ton – bij `t Vuur, voor de verdiensten van wijlen Arian Ton gedurende tientallen jaren voor de vereniging.

1980

De heer Canneman, de restauratie architect van de Grote Kerk, wegens bijzondere verdienste tot herstel van een belangrijk monument in Edam.