Jaarvergadering 2016

Algemene Ledenvergadering op donderdag 22 september 2016
De Algemene Ledenvergadering staat gepland op donderdag 22 september aanstaande in De Swaen, Voorhaven 135, 1135 BP Edam. Aanvang: 20.00 uur.

De lezing zal worden verzorgd door Anja Frikkee van Historisch Genootschap Oud-Middelye. Zij vertelt over de ruilverkaveling in de Zeevang. Ook zien we de documentaire hierover: De streek op de schop van Erik Willems.

Voor de concept-notulen van 2015: klik hier

Voor de Agenda en Toelichting 2016: klik hier

voor de jaarrekening 2015: klik hier