Jaarvergadering 2020

In verband met het coronavirus kon de Jaarvergadering op dinsdag 21 april niet doorgaan. De stukken hieronder waren vanaf 6 april 2020 in te zien.
Nu we, zij het onder voorwaarden, weer bij elkaar mogen komen, is de nieuwe datum vastgesteld op woensdag 30 september 2020.

De uitnodigingsbrief voor 30 september vindt u hier. Leest u hem goed door!

 

De stukken staan sinds 6 april 2020 op onze website. Hieronder vindt u de links.
Heeft u opmerkingen of vragen? Die kunt u tot dinsdag 21 april, 20:00 uur schriftelijk indienen via info@oud-edam.nl. Een briefje door de bus bij Achterhaven 105 kan ook. We behandelen uw vraag of opmerking dan zo snel mogelijk, zoals we ook in een fysieke vergadering zouden doen.
Klik hier voor de agenda
Klik hier voor de concept-notulen van de jaarvergadering van 2019, ter goedkeuring in 2020

Klik hier voor de definitieve notulen van 2019

Klik hier voor het financieel verslag over 2019
Klik hier voor de begroting voor 2020
Klik hier voor het Jaarverslag 2019
Klik hier voor de toelichting op 2019 en vooruitblik 2020 van de voorzitter en penningmeester
Klik hier voor het voorstel Fonds Oud Edam

 

STEMMEN VOOR HET GELE STEENTJE KAN NIET MEER
Wanneer Het Gele Steentje 2020 feestelijk wordt uitgereikt, is nu uiteraard ook nog niet bekend. Maar stemmen kan wel! Klik op deze link om uw keuze te maken. Onder de ‘stemmers’ verloten we het boek “75 Jaar Vrijheid – Edammer Portretten”.

Om te kunnen stemmen heeft u een code nodig, die achterop de uitnodiging voor de jaarvergadering staat en gelijk is aan uw factuurnummer. Wie de brief met zijn code kwijt is, kan een mailtje sturen naar info@oud-edam.nl of een briefje door de bus bij Achterhaven 105. Graag met vermelding van naam en lidnummer.