Wim de Wolf legt zijn bestuurstaken neer

Wim de Wolf legt zijn bestuurstaken neer

Wim de Wolf met de voorzitter en de secretaris foto: Reinoud van Maanen

Al ruim voor de jaarvergadering 2023 had ons bestuurslid Wim de Wolf aangegeven te willen stoppen met zijn bestuurswerk. Bij de jaarvergadering van 16 mei jl. werd het dan concreet: Wim was aftredend en niet herkiesbaar. Omdat we dat vorig jaar al wisten, hebben we Wim toen al voorgedragen als Lid van Verdienste.

Wim zat sinds 2007 in het bestuur. Dat maar liefst 16 jaar. En tot 2019 was hij Het Blad. Ons Periodiek. Hoofdredacteur, eindredacteur, inspirator. Voor ons is Wim iemand met heel veel expertise, kennis van de stad, van de geschiedenis, iemand met humor en een kritische blik, een mooie pen, een verhalenverteller. Je hangt aan zijn lippen als hij een verhaal vertelt, en in zijn gezelschap is het altijd feest. Ook als hij in een vergadering heel beslist “nee” op een voorstel zegt. Want het is altijd onderbouwd, en altijd vergezeld van een verhaal. Wat bij zijn afscheid nog eens werd nog eens benadrukt hoe hij in zijn rol van bestuurslid staat: we doen het ook voor ons plezier!