Zeesluis

Zeesluis

Half november 2015 was er een informatieavond over de Zeesluis, waarin direct betrokkenen zes plannen kregen voorgeschoteld om de verbinding over de sluis tussen het Oorgat resp. de Zeevangszeedijk en de Keetzijde te herstellen. Oud Edam was erbij.
Lees verder…

Zoals we allemaal weten is de Zeesluis lange tijd afgesloten geweest voor wandelaars, omdat het oversteken over de sluis te gevaarlijk zou zijn. Inmiddels heeft het Hoogheemraadschap onder druk van wandelaars, bewoners en de politiek de sluis weer opengesteld, maar het hek en de bordjes erop spreken boekdelen. Veiligheid is een belangrijk punt voor het Hoogheemraadschap.
De gemeente heeft inmiddels zes plannen laten ontwikkelen om de Zeesluis weer passerbaar te maken. Niet alleen voor wandelaars, maar als het kan ook voor fietsers.
Op de onlangs gehouden informatieavond waren vrijwel alle direct betrokken aanwezig zoals bewoners, de watersportvereniging en ook Oud Edam.

Gevaarlijke verkeerssituatie
De plannen variëren van de situatie zoals die nu is (een smalle passage voor voetgangers) tot en met complete fietsbruggen voor of achter de sluis.
Omwonenden wezen erop dat een brug grote groepen fietsers uitnodigt om er eens flink de vaart in te zetten. Maar  de verkeerssituatie is nu al levensgevaarlijk. Aan beide zijden van de sluis moet regelmatig de EHBO trommel aangesproken worden. Een rechte verbinding met een fietsbrug tussen twee gevaarlijke plekken nodigt uit tot racen en kan tot nog meer ongelukken leiden.
Geen snelweg dus voor grote groepen fietsers – en al helemáál niet voor motoren en brommers, was dan ook de algemene mening.

Extra plank
Van de plannen geniet de meest simpele oplossing de voorkeur bij veruit de meeste betrokkenen: verbreed de huidige sluisdeur met een extra plank, zodat je ook met de fiets (aan de hand), de kinderwagen, de rolstoel of rollator de sluis kunt passeren. Uiteraard wel met veiligheidsvoorzieningen, zoals een hekje dat sluit wanneer er gespuid wordt. Ook moet er goed naar het talud gekeken worden: hoe kom je met een rolstoel of kinderwagen op de sluisdeur.
Met deze oplossing blijft ook de sfeer van de sluis het best intact.
De gemeente neemt deze opmerkingen mee in haar beraadslaging en besluitvorming. De gemeente wil de aanpassing van de Zeesluis bij voorkeur combineren met de dijkverzwaring, maar dat ligt te ver in het verschiet.

Monument
Voor Oud Edam speelt bij dat alles uiteraard ook het stedenschoon een rol. Het sluiscomplex is een provinciaal monument, dat niet voor niets bescherming geniet. Laten we wel wezen: of je nu vanaf het Oorgat komt, de Zeevangszeedijk of het water – het sluiscomplex is kenmerkend en beeldbepalend voor Edam.
Ook de mooie landelijke omgeving moet zo veel mogelijk in stand blijven. Geen brug voor de sluis, maar ook niet erachter.
Op steenworp afstand van de sluis ligt het Fort bij Edam, onderdeel van de Stelling van Amsterdam en daarmee Unesco Werelderfgoed. Ook een punt om in het achterhoofd te houden.