Zuidervesting ondergraven

Zuidervesting ondergraven – Oud Edam grijpt in

Oud Edam zorgt voor stilleggen werkzaamheden aan monumentale Zuidervesting.

Bij graafwerkzaamheden op de Zuidervesting in Edam is een deel van de vestingmuur blootgelegd en ernstig beschadigd. De gemeente legt hier een afwateringsbuis aan voor het parkeerterrein van de bewoners van de appartementen aan de Lingerzijde. De vestingswal is een beschermd rijksmonument. In de bodem van de vesting mag alleen worden gegraven nadat hiervoor een vergunning is afgegeven en een archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Vanochtend heeft Oud Edam eerst contact opgenomen met de verantwoordelijk ambtenaar en daarna met het secretariaat van B&W. Vrijwel direct zijn de werkzaamheden door de gemeente stilgelegd.
Behalve de vraag hoe dom een aannemer of andere verantwoordelijke kan zijn om dwars door een gevonden historische muur te graven, is het een vraag waarom de gemeente zelf hier haar eigen regels overtreedt. In ieder geval is dit, naast herstel, een mooie kans om uitgebreid archeologisch onderzoek te doen. Oud Edam zou het een goed idee vinden te onderzoeken of dit gedeelte van de gevonden vestingmuur blijvend zichtbaar kan worden gemaakt. We houden u op de hoogte!